Allmänna villkor vid bokning av kurs och utbildning

Anmälan och anmälningsvillkor

 • Anmälan sker genom det anmälningsformulär som finns på respektive kurs/utbildnings bokningssida på Atlasbalans hemsida.
 • Bekräftelse får du i samband med anmälan på epost i första hand eller sms om epost saknas.
 • Kallelse till kurs skickas ut 1-2 veckor före kurstart
 • Anmälan är bindande
 • Det är deltagarens skyldighet att säkerställa att Atlasbalans kan nå dig via epost och telefon.
 • Kontakta Atlasbalans direkt på [email protected] om du inte får epost från oss.

 

Kostnad, betalning och vad som ingår i kursen

 • Kostnaden för kursen/utbildningen anges på kursens bokningssida. Det går ej att kombinera olika rabatterbjudanden.
 • Kostnaden består i regel av en anmälningsavgift och en kursavgift.
 • Anmälningsavgiften debiteras i samband med bokning och återbetalas ej.
 • Betalning av kursavgiften sker enligt överenskommelse med Atlasbalans
 • I kursen/utbildningen ingår allt kursmaterial och kurslitteratur (ej referenslitteratur) om inget annat anges
 • I kursen/utbildningen ingår lunch och kaffe om inget annat anges

 

Antagningskriterier:

 • Kursen kommer att hållas på svenska så goda kunskaper i svenska är fördelaktigt. Eleven ska även vara 18 år fyllda.
 • För respektive kurs står specifika antagningskriterier listad på kursens bokningssida.
 • Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta Atlasbalans i god tid före kursstart

 

Avbokningsregler:

 • Anmälan till Atlasbalans utbildning är bindande. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avbokning.
 • Vid avbokning senast tre veckor före kursstart uteblir debitering av kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än tre veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften såvida inte deltagare innehar läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan.
 • Om du avbryter en kurs/utbildning på grund av ett varaktigt studiehinder, som sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av avgiften som inte förbrukats.

 

Ombokning:

 • I de fall två klasser hålls parallellt har deltagaren möjlighet att byta utbildningstillfälle i mån av plats samt om anmälan och bekräftelse av bytet sker upp till tre veckor innan det första av två parallella utbildningstillfällen

Vad händer om jag missar ett utbildningstillfälle?

 • Det är möjligt att ta igen förlorad kurstid enligt överenskommelse. Kontakta din lärare eller utbildningsansvarig.
 • Vid varje kurstillfälle får deltagarna ett kompendium på kursmaterialet samt litteratur. I många fall finns även föreläsningarna inspelade.
 • I mån av plats går det bra att delta vid parallellt undervisningstillfälle.

 

Försäkring:

 • Elev under utbildning hos Atlasbalans omfattas av en ansvars- och olycksfallsförsäkring som gäller på utbildningsplatsen.

 

Inställd kurs och ändringar

 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser/utbildningar vid för lågt deltagarantal (10 personer/kurs) och vid händelser som är utom vår kontroll, t.ex. force majeure.
 • Om kursen blir inställd återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan även välja att ha kursavgiften innestående men kursavgiften skall då utnyttjas inom ett år.
 • Atlasbalans förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, kostnader, tryckfel, samt ändringar av studieregler och skolpraktik.

 

INTYG, DIPLOM OCH BETYG

 • Intyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd kurs är uppfyllda, och full betalning erlagts.
 • Diplom/betyg erhålls efter att samtliga krav för godkänd utbildning är uppfyllda, och full betalning erlagts.
 • Underlag för dessa arkiveras hos Atlasbalans i maximalt fem år efter avslutad kurs/utbildning.

 

FILMNING, FOTOGRAFERING ELLER LJUDINSPELNING

 • Filmning, fotografering eller ljudinspelning är ej tillåten utan tillstånd från Atlasbalans

 

ÖVRIGA FRÅGOR

 • Har du några som helst frågor går det alltid bra att kontakta oss på [email protected]