1. Vi ser ALLT som en helhet

 • Det du tror påverkar hur du tänker, det du tänker påverkar vad du gör, det du gör påverkar den du är och hur du mår.
 • Allting sitter ihop och hänger ihop, tanke, kropp, inre och yttre och en nyckel för att förstå detta är Fascia. Ju mer vi lärt oss om Fascia ju mer har tron på kroppen som en självläkande helhet stärkts.

2. Vi tror att allt går om man vill och vi söker efter det som är enkelt.

 • Begränsningar finns inom och utom oss och släpper vi dem så kan vi mycket mycket mer än vi tror.
 • Kroppen söker det som är enkelt och effektivt och om vi är öppna så kommer det som är enkelt och effektivt till oss.

3. Vi tror på ständig utveckling genom inspiration och innovation

 • Vi inspirerar till utveckling genom att själva ständigt utvecklas och bli bättre människor.
 • Kreativitet är naturligt men man måste våga göra fel, för man utvecklas genom att ta lärdom av sina misstag.

4. Vi tror på en gemenskap där individer öppet delar erfarenheter, lärdomar och kunskap för ömsesidig utveckling.

 • Vi lär oss bäst av och med andra människor när vi släpper konkurrens, egot och ser varandra som medmänniskor och visar empati.
 • Vi lyssnar på varandra, visar respekt och är ödmjuka och gruppen får inte kväva individen och individen får inte kväva gruppen.

5. Vi förväntar oss mycket av oss själva och av andra

 • Vi tar ansvar för våra liv och för vår utveckling och vi håller oss själva och varandra ansvariga.
 • Vi är pålästa, förberedda och professionella, vi levererar det vi säger och gärna mer, både internt och mot kund, och vi utmanar oss själva och varandra.

6. Vi följer våra hjärtan och vågar vara oss själva

 • För oss är empati viktigare än intelligens och vi följer intuition, hjärtats röst. Hjärtat känner först och tanken utvärderar sen. Alltid i den ordningen.
 • Varje människa är unik och ska behandlas unikt och vi vågar vara annorlunda. Vi söker vår egen sanning genom att känna själva, tänka själva, fråga oss själva och ifrågasätta oss själva

7. Vi har respekt för andra människor, varandra och för oss själva

 • Respekt för oss innebär respekt för det man är. Man behandlar individer med respekt oavsett ålder, kön eller hudfärg. Vi bryr oss om varje människa men säger också ifrån när individer beter sig dåligt och vi är inte rädda för tuff kärlek.
 • Respekt för andra och för och sig själv innebär också att man frågar sig själv: vill jag, kan jag, får jag. Alltså, vill jag hjälpa/säga till/leda/påverka/vara med personen, kan jag hjälpa/säga till/leda/påverka/vara med personen och får jag hjälpa/säga till/leda/påverka/vara med personen osv.

8. Vi tror på individen, på människans potential, på kärlek och på balans.

 • Människan har en fantastisk skaparkraft och när vi väljer kärlek är vi modiga och starka och vi kan mycket mycket mer än vi tror.
 • Människan är god och ond, vi har ett ljus och ett mörker, vi har en kapacitet för enorm kärlek och för enorm rädsla. Vi är stora men samtidigt små, vi är smarta men samtidigt dumma, det som händer inom oss är lika viktigt som det som händer utom oss. Det handlar om balans, att förstå att du har en enorm potential men samtidigt aldrig får glömma att vara ödmjuk. Att välja kärlek och övervinna rädsla.

9. Vi tror på öppen och ärlig kommunikation externt och internt.

 • Alla Atlasbalans principer speglas i hur vi beter oss och kommunicerar med omvärlden. Ingenting som gäller företaget ska kännas hemligt eller oklart, konstlat eller falskt. Att vara öppen och ärlig innebär att vi försöker leva efter våra principer i allt vi gör professionellt och det resulterar givetvis i omtanke och en utmärkt service mot kund.
 • Alla Atlasbalans principer speglas i hur vi beter oss och kommunicerar med varandra. Vi säger till när något inte är som det ska, vi tar kritik och skiljer på sak och person och vi visat hänsyn och respekt för varandra.