”Jag är fascinerad av kraften som finns i en organisation där människor är medvetna och motiverade.”

Kraften kommer när alla i företaget intellektuellt och emotionellt omfamnar visionen, affärsidén, målsättningen och strategin, och det i exekutionen finns en bra struktur och ett tydligt ledarskap präglat av äkthet.

Det här är egentligen ganska självklart, men det enkla kan ibland vara det svåraste att göra.

Jag heter Lars Bjarnemark och min passion är att hjälpa företag att hitta rätt, komma framåt, att hitta lösningar som fungerar.

Som företagsledare och chef på ledningsnivå har jag sett det förr och gjort det förr, med erfarenhet från strategiska, organisatoriska och personella utmaningar i olika branscher.

Jag har haft förmånen att arbeta som ledare inom bl.a. vård, reklam och kommunikation, IT, telekommunikation, bank och finans.

Jag vill dela med mig av det som finns i min erfarenhetsbank inom management och ledarskap, av mina värderingar och min syn på ledarskap.

2018 Atlasbalans - trapp grå - 900x600
Atlasbalans-Lars-Bjarnemark

Lars Bjarnemark

Styrelseordförande