Ny behandling av Frozen Shoulder

Pilotstudie indikerar att Swedish Fascia Vibes kan underlätta behandling av Frozen Shoulder

Nu söker vi dig som vill vara med i en fortsättningsstudie

– med förhoppningen om att lägga grunden för ny tänkbar vårdprocess.

Målet: Minska sjukskrivningar och skänka livskvalité till tusentals människor med smärta.

Frozen Shoulder är en rörelsestörning som drabbar ca 40 000 svenskar varje år och officiellt så finns ingen bot utan spontanläkning sker, förhoppningsvis, efter 2-3 år. För den som har Frozen Shoulder gör det konstant ont, rörligheten blir begränsad och därmed livskvaliteten.
Vardagssysslor som andra tar för givet som att duscha, ta på sig kläder och laga mat, blir till ett helt projekt, med smärtan som ständigt sällskap. Man känner sig lätt oduglig, värdelös och frustrerad. För hur kan det inte finnas en lösning!

Vi vet hur jobbigt det är att ha ont och därför har vi aldrig slutat söka efter nya sätt att göra det enklare att lösa fysiska problem.

År 2017 kom ett 50-tal personer till oss med Frozen Shoulder, så vi gjorde vårt bästa för att hjälpa dem och blev överraskade att de flesta på bara några behandlingar fick tillbaka rörligheten, och att resultaten höll i sig.

En annan som blev imponerad var läkaren Håkan Borg, som insisterade på att vi skulle göra en vetenskaplig studie.

Så våren 2018 godkände etikprövningsnämnden en pilotstudie för “behandling av Frozen Shoulder med Swedish Fascia Vibes” och resultaten indikerar att behandlingen har stor möjlighet att vara en potentiell behandlingsform för patienter med Frozen Shoulder.

Därför vill vi nu göra en fortsättningsstudie med ökat patientunderlag – med förhoppningen om att lägga grunden för ny tänkbar vårdprocess. Nu söker vi dig som vill bidra till en ny lösning för de som lider av Frozen Shoulder, med målet minska sjukskrivningar och skänka livskvalité till tusentals människor med smärta.

Anmäl ditt intresse idag och ta reda på hur du kan vara med!

Behandling av Frozen Shoulder med Swedish Fascia Vibes

En pilotstudie av Håkan Borg, Leg. Läkare, ÖHN Specialist, privatpraktiserande, Hans Bohlin och Axel Bohlin, Atlasbalans AB. Godkänd av Etikprövningsnämnden, Stockholm 2018

  • Under 2017 användes Swedish Fascia för att framgångsrikt förbättra rörlighet i axel och skulderparti hos några tiotal personer med konstaterad Frozen Shoulder.
  • När legitimerad läkare Håkan Borg fick ta del av dessa behandlingsresultat föreslog han att en studie borde genomföras för att vetenskapligt pröva behandlingens effekt.
  • En pilotstudie inleddes våren 2018 och resultaten indikerar att behandlingen kan vara en potentiell behandlingsform för patienter med Frozen Shoulder.
  • Än mer fascinerande är indikationen att termografi kan vara ett sätt att utforska samband mellan inflammation i vävnaden och smärta.
  • Avsikten är nu att göra en fortsättningsstudie med ökat patientunderlag med förhoppningen om en ny tänkbar vårdprocess.
  • Pilotstudien sammanfattades sommarn 2018 i en artikel som går att ladda ner nedan.

Mer om Frozen Shoulder behandling

Frozen shoulder, eller frusen skuldra, börjar som en smärta i axeln som så småningom stelnar och leder till sämre rörelseförmåga, en process som tar flera månader. Det finns indikationer på att det kan läka sig själv men att läkningen oftast tar två-tre år (källa vårdguiden)

Det finns dock ny forskning på att Frozen Shoulder är inflammationtionsrelaterat och genom Swedish Fascia Vibes har ett flertal personer fått hjälp med frozen shoulder, vilket ytterligare indikerar att det är just vävnadsinflammation som maskinen behandlar på ett fördelaktigt sätt.

Åsa är en av dem som hade problem med Frozen Shoulder i flera år men fick hjälp genom Swedish Fascia Vibes