Ny forskning om Fascia begränsad av Youtube

På forskningskongressen om Fascia i Berlin presenterade Carla Stecco upptäckten av en helt ny cell, vital för alla människors funktion och rörlighet. Insikterna från kongressen presenterades i en kort film på Youtube som hittills ignorerats av traditionell media och vars spridning nu begränsats av Youtube. Varför?

Atlasbalans om överrörlighet

Överrörlighet

Ett samband som blir tydligt av att jobba med behandlingar länge, är att de mest svårbehandlade människorna och hästarna i regel är överrörliga. Det vill säga bindväven är för mjuk och innehåller för lite kollagen. Det ger en för lös bindvävsstruktur, vilket försvagar hela kroppen, då fascian är det som håller ihop och stabiliserar kroppen. Även inre organ blir mjuka och genomsläppliga.