Swedish Fascia Vibes kan underlätta för patienter med Frozen Shoulder

En pilotstudie av Håkan Borg, Leg. Läkare, ÖHN Specialist, privatpraktiserande, Hans Bohlin och Axel Bohlin, Atlasbalans AB. Godkänd av Etikprövningsnämnden, Stockholm 2018 Under 2017 användes Swedish Fascia för att framgångsrikt förbättra rörlighet i axel och skulderparti hos några tiotal personer med konstaterad Frozen Shoulder. När legitimerad läkare Håkan Borg fick ta del av dessa behandlingsresultat…