Nackont vanligt då nacken är ett känsligt område

Det är vanligt att ha ont i nacken och det är egentligen inte så konstigt då nacken är ”fri” och utan support av revben eller omgärdande massor och bindväv. Det tunga huvudet gör dessutom att det är väldigt lätt att nacken skadas eller tröttas ut av långvarig ansträngning.

Nacken är väldigt utsatt vid olyckor då det även är slutet på ryggraden uppåt och där den sista ”snärten” vid ett slag eller fall sker.

Genom nackpartiet går all kommunikation mellan huvudet och resten av kroppen. Det konstanta flödet av blod och nervsignaler kan lätt blockeras av obalans eller spänd muskulatur vilket i sin tur kan orsaka besvär i hela kroppen.

När muskler i nacken är spända och fascian är hopklibbad kan flödet av blod och nervsignaler blockeras och förutom smärtan från spända muskler kan nackont komma från smärtreceptorer i fascian som är i kläm.

Nacken är svårbehandlad. Muskler ligger i flera lager och är ibland så spända att de är omöjliga att behandla för hand.

Swedish Fascia Vibes gör behandling av nacken mycket enklare

Swedish Fascia Vibes är ett nytt effektivt sätt att behandla nacken på. Genom harmoniska pulseringar skapas rörelse i vävnaden som går djupt och släpper på flera lager av spänningar i muskler och bindväv på väldigt kort tid.

Faktum är att utveckling av behandlingsmaskinen startade för just behandling av nacke, då området är svårt om inte omöjligt att behandla med händerna.

Johan Hedström fick hjälp med kraftig nackvärk efter en motocross olycka:

”Har man ont i nacken är det bara att göra det, jag skulle inte fundera en sekund”

Relaterade ämnen