Vad är egentligen orsaken till att du behöver hålfotsinlägg?

När du är framåtlutad läggs extra tyngd på främre delen av foten. Hålfotsinlägg och problem med fötter kan ofta vara en konsekvens av dålig hållning och balans. Om huvudet sitter för långt fram kan du få problem med bröstrygg och ländrygg. Den största vikten kan dock hamna på främre delen av fötterna. Om du då skaffar hålfotsinlägg kan du ändra balanspunkten och få en större spridning utan av belastningen. Men det är fortfarande att jobba med symptomet och inte orsaken.

Relaterade ämnen