Fascia som förtjockats, stumnat och fått försämrad glidförmåga ger en hel del symptom. Kroppen upplevs tung och trög. Nerver signalerar problem och smärta uppstår. Muskler kan gå i kramptillstånd och inflammationer kan uppstå. En stram bindvävskedja kan snedvrida skelettet så slitage i leder uppstår och balansen rubbas.

Kroppen upplevs då tung och stum. Hela rörelseapparaten påverkas med sämre koordination och uthållighet som följd. Orsakerna kan vara många. Överbelastning, skador av yttre våld och trauma, inflammationer på grund av livsstil, felaktig kost, näringsbrist eller annan påverkan.

Det finns många orsaker till nedsatt funktion och uppbyggnad i fascian och det kan behövas lite detektivarbete för att komma fram till vad största orsaken är.

Det är tydligt att våra kroppar behöver rörelse för att bibehålla optimal ämnesomsättning och cirkulation i vävnaderna. Slutar vi röra oss stumnar även bindväven och fastnar ihop. Det är en viktig reflex att sträcka på sig och töja ut kroppen efter vila. Dock slutar vi ofta med det om vävnaderna gör för ont att röra.

Studier har visat att efter en stroke där centrala nervsystemet skadats stumnar sakta vävnaderna. Det sker inte omedelbart utan i takt med att kroppsdelar som påverkats av stroken inte rörs medvetet går muskler in i ett spastiskt tillstånd. Att passivt få hjälp att röra på kroppen kan hjälpa mycket.

Försämrad vätskning av vävnaderna påverkar också och injektioner av hyaulonsyra i fascia har visat sig öka rörligheten.

Detta visar på hur viktigt det är att underhålla hela rörelseapparaten och se till att rörelser tas ut till fullo regelbundet. Psykologiska aspekter påverkar våra rörelsemönster med. En person som är nervös och spänd håller ihop sina rörelser och bygger upp spänning. Den som gestikulerar och tar ut rörelser håller sig mer rörlig.

Häng med i det senaste om Fascia.

Beställ ett kostnadsfritt infopaket idag och få uppdateringar om forskning, nya rön och mycket mer.

Beställ infopaket