Ny forskning om Fascia begränsad av Youtube

På forskningskongressen om Fascia i Berlin presenterade Carla Stecco upptäckten av en helt ny cell, vital för alla människors funktion och rörlighet. Insikterna från kongressen presenterades i en kort film på Youtube som hittills ignorerats av traditionell media och vars spridning nu begränsats av Youtube. Varför?

Vad har amerikanska landslaget i hästhoppning och Rolf Göran Bengtsson gemensamt?

Vad har amerikanska landslaget i hästhoppning och Rolf Göran Bengtsson gemensamt? Båda är pionjärer när det gäller att ge sina hästar optimala förutsättningar för att prestera – och båda har haft fantastiska resultat med Swedish Fascia Vibes. För professionella idrottsmän är det ofta de små marginalerna som gör skillnaden mellan vinst och förlust. Så det…

Swedish Fascia Vibes kan underlätta för patienter med Frozen Shoulder

En pilotstudie av Håkan Borg, Leg. Läkare, ÖHN Specialist, privatpraktiserande, Hans Bohlin och Axel Bohlin, Atlasbalans AB. Godkänd av Etikprövningsnämnden, Stockholm 2018 Under 2017 användes Swedish Fascia för att framgångsrikt förbättra rörlighet i axel och skulderparti hos några tiotal personer med konstaterad Frozen Shoulder. När legitimerad läkare Håkan Borg fick ta del av dessa behandlingsresultat…

Vi kanske måste byta perspektiv för att lösa inflammationsrelaterade välfärdssjukdomar?

De senaste årens anatomiska forskning förändrar synen på värk, smärta och läkning. Efter ett 1900-tal av blomstrande kemi-baserad läkekonst, mycket tack vare penicillinets hundraprocentiga effekt, börjar fler och fler forskare vända blicken åter mot fysiken. Kan det vara så att ett nytt perspektiv hjälper oss hitta lösningar på de nya välfärdssjukdomarna? Hans Bohlin har de…