Swedish Fascia Vibes kan underlätta för patienter med Frozen Shoulder

Swedish Fascia Vibes kan underlätta för patienter med Frozen Shoulder En pilotstudie av Håkan Borg, Leg. Läkare, ÖHN Specialist, privatpraktiserande, Hans Bohlin och Axel Bohlin, Atlasbalans AB. Godkänd av Etikprövningsnämnden, Stockholm 2018 Under 2017 användes Swedish Fascia för att framgångsrikt förbättra rörlighet i axel och skulderparti hos några tiotal personer med konstaterad Frozen Shoulder. När…