5 anledningar till att terapeut är ett framtidsyrke

5 anledningar till att terapeut är ett framtidsyrke

Sedan 2011 har vi lagt ner oändligt med timmar, resurser och energi på att bygga ett koncept som hjälper professionella terapeuter bli ännu bättre. Vi tror nämligen att terapeut är ett framtidsyrke, att duktiga terapeuter behövs och kanske till och med kommer spela en central roll i att förändra mycket som är negativt i samhället idag.

Här är vår lista på 5 anledningar till varför terapeut är ett viktigt framtidsyrke

1. Det går inte att digitalisera & automatisera fysisk behandling

 • ”Så klart man inte kan” tänker kanske du. Men faktum är att vi befinner oss i en tidsepok där allt fler yrken automatiseras.
 • Det finns även de som menar på att det finns ett samband mellan ”ökad skärmtid” och ökad stress – vilket såklart också ökar behovet av behandling.

2. Värk, spänningar, stelhet och smärta verkar bli allt vanligare

 • Det kanske känns som att var och varannan människa man stöter på har värk i rygg och nacke – men visste du att en tredjedel av alla sjukskrivningar beror på ländryggsproblem?
 • Det kanske inte är så konstigt då vi de senaste decennierna bytt fysiskt arbete mot stillasittande kontorsarbete? Om vi tror att den här trenden fortsätter kan vi nog också fastställa att behovet av behandling kommer öka snarare än minska

3. Maten innehåller mindre näring vilket leder till mer problem med kroppen

 • Under många år har vi odlat mat med två starka drivkrafter: det ska vara billigt och det ska hålla länge. Konsekvensen av fler, snabbare skördar är att dagens matjord innehåller färre mineraler och mindre näring.
 • Forskare håller på för fullt med att utreda vilka konsekvenser det får för vår hälsa, men mycket tyder på att både kroppens förmåga att stå emot angrepp försämrats – liksom att konsekvenserna av för långa perioder av dålig hållning, stelhet och spänningar får andra konsekvenser nu än för bara 40 år sedan.

4. Stora institutioner har svårt att hänga med när förändring sker snabbt

 • Bara de senaste tio åren har det hänt otroligt mycket inom anatomisk och fysiologisk forskning. Exempelvis att ländryggssmärta beror på inflammation i fascia, eller att tarmfloran har en mycket större hälsobetydelse än vi trodde.
 • För stora institutioner är utmaningen enorm att både hänga med i all ny forskning, välja ut det väsentliga och därefter omforma utbildningsprogram och kursinnehåll – men för ett nätverk av terapeuter som snabbt kan implementera nya insikter är det en möjlighet.

5. Unik position för att bli kärnan i den växande hälsotrenden

 • Det finns ju ett flertal experter inom kost, träning och andra former av välmående – men få besitter den kunskap som den professionella terapeuten har om kroppen.
 • För grunden i att må bra är rörlighet, avslappning, balans och hållning – och det kan din terapeut hjälpa dig med.
  Om terapeuten dessutom kunde utbilda kunden om kroppen och bistå med ett nätverk av experter, skulle terapeuten kunna bli kärnan i en ny standard för välmående.

Relaterade Inlägg