Forskning: Ny behandling av Frozen Shoulder

  • Frozen Shoulder är en rörelsestörning som drabbar ca 40 000 svenskar varje år och officiellt så finns ingen bot utan spontanläkning sker, förhoppningsvis, efter 2-3 år.
  • De senaste åren har ett hundratal personer fått Fasciabehandling av Frozen Shoulder med bra resultat – en behandling som bygger på ny forskning och ny modern teknik.
  • 2019 publicerades en forskningsstudie som visar på att den här typen av behandling skulle kunna vara en bra lösning för patienter med Frozen Shoulder

Forskning: Ny behandling av Frozen Shoulder

  • Frozen Shoulder är en rörelsestörning som drabbar ca 40 000 svenskar varje år och officiellt så finns ingen bot utan spontanläkning sker, förhoppningsvis, efter 2-3 år.
  • De senaste åren har ett hundratal personer fått Fasciabehandling av Frozen Shoulder med bra resultat – en behandling som bygger på ny forskning och ny modern teknik.
  • 2019 publicerades en forskningsstudie som visar på att den här typen av behandling skulle kunna vara en bra lösning för patienter med Frozen Shoulder

Målet: Minska sjukskrivningar och skänka livskvalité till tusentals människor med smärta.

Frozen Shoulder är en rörelsestörning som drabbar ca 40 000 svenskar varje år. För den som har Frozen Shoulder gör det konstant ont, rörligheten blir begränsad och därmed livskvaliteten. Vardagssysslor som andra tar för givet som att duscha, ta på sig kläder och laga mat, blir till ett helt projekt, med smärtan som ständigt sällskap.

Forskningsstudien undersöker om fasciabehandling med harmoniska mekaniska pulseringar (fascia vibes) kan öka rörligheten för patienter med Frozen Shoulder.

23 patienter fick tre behandlingar under en dryg månad. 20 av 23 fick förbättrad rörlighet, 12 av 23 blev mycket bättre och 7 av 23 blev helt återställda.

Det finns tydliga indikationer på att den här typen av behandling kan hjälpa patienter med Frozen Shoulder – nu hoppas vi på att fler studier kan göras av större institutioner.

Läs mer om Swedish Fascia Vibes by Atlasbalans

1 kommentar

Kommentarer är avstängt.