”Vanhat tutkimusten pohjat anatomian maailmassa eivät enää päde” – Tohtori Heike Jäger

Maailmalla on käynnissä anatomisen tutkimuksen vallankumous, joka kääntää näkemyksemme kehosta ylösalaisin ja asettaa uuden standardin tekemillemme tutkimuksille.

Tohtori Heike Jäger, neurofysiologi ja lihastautien, kroonisten kipujen ja selkäkipujen asiantuntija Faskia Research Centerissä Ulmin yliopistossa, Sakassa, on yksi liikkeen johtavia henkilöitä. Hänen mukaansa vanhat anatomian perusteet eivät enää pidä paikkaansa.

Syynä tähän ovat uudetn havainnot, jotka haastavat perinteisen näkemyksen ihmiskehosta. Yhtenä esimerkkinä tästä (Rein et al, 2014) on uuden hermopäätteen löytyminen, jota ei aiemmin ollut tunnettu.

”Tämä pakottaa meidät takaisin havainnoinnin tasolle. Uudet löydöt osoittavat, että tiedämme liian vähän osataksemme vastata kysymyksiin”

Uudet havainnot herättävät uusia oivalluksia. Heike Jägerin osalta tämä alkoi 90 luvulla, kun hän aloitti faskian ja alaselän ongelmien tutkimuksen ultraäänten ja uusien mittaustekniikoiden avulla.

 • Mutta silti, miten päädyimme tähän, ja mitä vaikutusta tällä on näkemykseemme kehosta?
 • Tälle sivulle olemme koonneet ideat uuden anatomisen tutkimuksen taustalla
 • Olemme myös aloittaneet laajan kirjallisuuskatsauksen faskian, tulehdusten ja kipujen maailmaan yhdessä Heike Jägerin ja professori Karl E Arforsin kanssa. Toivomme saavamme katsauksen valmiiksi mahdollisimman pian!

Johdanto: Miksi faskiasta ei tiedetä nykyistä enempää?

Olemme havainneet kolme pääsyytä faskiatiedon ja vaikutusten kehoon vähyyelle. Nämä on syytä pitää mielessä, kun yhdistää vanhoja ja uusia tutkimuksia mielessä.

 1. Uusi tutkimusalue: Faskiatutkimus on vain 40-50 vuotta vanha alue, ja se oli pitkään todella hajanaista. Saksassa tehdyt tutkimukset eivät saavuttaneet USA:ta jne. Ensimmäinen Fascia Research Congress järjestettiin niinkin myöhään kuin vuonna 2007, ja vasta silloin eri maiden tutkimuksia alettiin koota yhteen. Neljäs Fascia Research Congress järjestettiin syyskuussa 2015, jolloin Atlasbalans oli paikalla nauhoittamassa useita haastatteluja, jotka löydät tältä sivustolta.
 2. Taistelee vanhaa tietämystä vastaan: Tutkimustulokset kääntävät vanhan tietämyksemme kehosta ylösalaisin. Jos avaat vanhan oppikirjan anatomiasta, et löydä paljoakaan tietoa faskiasta. Jos vasta julkaistussa tutkimusraportissa sanotaan, että ”Hei! Kaikki oppimasi perustuu väärään perspektiiviin – olet missannut yhden oleellisimmista osista”, ei sitä helpolla hyväksytä.
 3. Uusi paradigma, uusi perspektiivi: Tom Myers sanoo hieman vitsaillen, että faskiatutkimuksella on sama vaikutus ajatusmaailman muutokseen kuin Newtonin mekaanisella universumilla ja Einsteinin e=mc2:lla. Ajatus voi olla hieman mahtaileva, mutta hieman vastaava tilanne kuin että saisit kuulla maailman olevan pyöreä, vaikka olet koko elämäsi luullut sen olevan tasainen. Vanhoja perspektiivejä, uskomuksia ja malleja on vaikea vaihtaa uusiin. Uutta tietoa on vaikea hyväksyä.

Uusi ajatusmalli, uusi perspektiivi

Miten opimme ymmärtämään asioita toisesta näkökulmasta?

Jotta voimme ymmärtää uusia näkökulmia, on syytä katsoa ensin omaamme. Miksi ”me” näemme maailman juuri tällä tavalla?

Yksi tapa näkökulmamme ymmärtämiseksi on tutkia ideologian historiaa. Kuinka itsestäänselvyyksinä pidetyt ajatukset ovat oikeastaan syntyneetkään?

Otimme valtuuden tehdä tästä yksinkertaisemman version:

Vanhan tiedon kyseenalkaistaminen

Faskian ymmärtäminen vaatii kokonaisuuden ymmärrystä, ja sitten vasta osien

Olemme havainneet faskian jo ensimmäisten sisäisten tutkimusten avulla. Jos kuitenkin avaat anatomiakirjan, ei faskiasta paljoa kirjoiteta.

Olemme leikelleet kehon osiin, jotta ymmärtäisimme yksittäisiä osia. Olemme tutkineet elimiä, lihaksia ja luustoa; olemme tutkineet soluja läheltä – mutta tämän tehdessämme olemme yksinkertaisesti leikanneet tiemme pehmytkudoksen läpi.

Gil Headly on tehnyt ruumiinavauksia 70-luvulta lähtien, ja on yksi ensimmäisistä, joka alkoi tarkemmin miettiä minkä läpi hän leikkaa.

Hänen mielestään kehoa pitää katsoa kokonaisuutena eikä osina. Kun ensin ymmärrät, että faskia on olemassa ja että sillä on tärkeä rooli, ymmärrät pian myös jotain, mitä ei voi sivuuttaa, ja alat nähdä kehon kokonaisuutena. Jos tutkit vain lihasta, elintä tai luuta, on faskia aina läsnä sen ympärillä, ja jotkut osat yhdistyvät faskian välityksellä toisiinsa.

Alku voi olla haastava, sillä meidät on opetettu näkemään keho osissa. Tiedon sisäistäminen vaatii valmiuden ja halun omaksua uutta tietoa, ja joudumme hyväksymään, että vanha näkökulmamme ei olekaan oikea; että olemme vahingossa missanneet yhden tärkeimmistä osista.

Ei lihasten ja luiden verkosto, jota faskia ympäröi, vaan faskian verkosto, jonka sisällä on lihaksia ja luita

Tom Myers on ollut yksi faskian äänekkäimmistä puolestapuhujista 70-luvulta alkaen: 

”Faskia on läsnä kaikkialla ihmiskehossa. Aivosi, sydämesi, sisäelimesi, lihaksesi ja nivelesi ovat kaikki faskian ympäröimiä; kaikki nuo ovat tämän ohuen, syisen kudoksen ympäröimiä. Faskia on biologinen struktuuri, joka pitää meidät kasassa.

Olemme puhuneet tuki- ja liikuntaelinten systeemistä, mutta puhuessamme luista ja lihaksiste emme sisällytä siihen verkostoa, joka yhdistää tämän kaiken. Jep, puhumme nivelistä ja jänteistä, mutta erillisinä struktuureina, vaikka biologinen rakennelma kattaa kaiken. Tämän biologisen rakennelman olemassaolo on vihdoin todistettu, kiitos uusimpien tutkimusten.”

Holistinen näkökulma tarkoittaa, että vaivan lähde on usein jossain muualla. Esimerkiksi jalan vaiva voi johtaa ongelmiin lantiossa, joka voi johtaa kipuihin niskassa. Näitä asioita ei ole aiemmin huomioitu, koska olemme etsineet ongelman lähdettä paikallisesti osissa, emmekä ymmärtäneet osien yhteyttä toisiinsa.

 

Uusi tutkimusalue

Miksei tutkimuksia olla tehty enempää ja nopeammin?

Faskiatutkimus on vain 40-50 vuotta vanhaa; suurimman osan ajasta tutkimus on myös ollut hajanaista. Saksassa tehdyt löydöt eivät saavuttaneet Yhdysvaltoja, ja niin edelleen. Ensimmäinen faskiakongressi järjestettiin vuonna 2007, ja siitä alkoi yhdistyminen ja jatkuva maailmanlaajoinen tutkimusyhteistyö. Neljäs faskiakongressi tapahtui syyskuussa 2015.

Vuonna 2013 julkaistiin saksalainen dokumentti, joka kertoo uusimmista faskiatutkimuksista. Dokumentti antaa erinomaisen pohjan ja perehdytyksen. Koko dokumentti on noin 30 minuuttia pitkä, mutta kiireiselle leikkasimme lyhyemmän version:

 

 • Miksei faskiaa ole kyetty tutkimaan aiemmin
 • Matkaa kehon sisään – tältä faskia näyttää
 • Graafisia selityksiä faskian vaikutuksesta mm. immuunijärjestelmään ja hermostoon
 • Tästä syystä faskia on elintärkeä liikkeelle

Uusi tietämys faskiasta on vienyt meidät takaisin havaintotutkimusten pariin

Tohtori Heike Jäger on neurofysiologi ja lihassairauksien, selkäkipujen ja kroonisten särkyjen asiantuntija Fascia Research Centerissä Ulmin yliopistossa, Saksassa.

Tohtori Jäger on tehnyt mullistavia faskia- ja selkäkipututkimuksia 90-luvulta lähtien, ja apunaan hän on käyttänyt ultraääniä ja muita uusia mittaustapoja. Yhdessä kollegoidensa kanssa he haastavat perinteisen näkemyksen ihmiskehosta, ja asettavat uuden tason anatomiselle tutkimukselle.

Heidän tutkimustuloksensa ovat uskomattomia. Yksi esimerkki (Rein et al, 2014) on uuden, tuntemattoman hermopäätteen löytyminen.

Jägerin mukaan vanhat anatomisen tutkimuksen perusteet eivät enää pidä paikkaansa. Uudet löydykset faskiasta ovat vieneet meidät takaisin havaintotutkimusten pariin – meidän täytyy tutkia ympäristöämme, jotta voimme ymmärtää mitä mitata.

Näyte ajankohtaisista tutkimuksista

Tulehtunut faskia aiheuttaa selän ja niskan kipuja?

 • Paikallaan olevassa palveluyhteiskunnassa ja digitalisoituvassa maailmassa selkä- ja niskavaivat ovat yhä yleisempiä, minkä ansiosta elämänlaatu heikkenee ja ja sairauspoissaolot lisääntyvät
 • Viime vuosien tutkimukset (Gordh et al 2011, Mense et al 2015, & Wilke et al 2017) todistavat suoran yhteyden faskiakudosten tulehtumisen ja kivun välillä.
 • Tulehdukset ovat kehon luonnollinen tapa parantaa itseään, mutta pitkään jatkuva tulehdustila johtaa kipuihin.
 • Pitkittynyt tulehdustila voi johtua useista syistä, kuten huonosta ruokavaliosta, vähästä liikunnasta, epäonnistuneesta parantumisprosessista tai toistuvasta, monotonisesta liikkeestä (esim. tenniskyynärpää).

Faskia hevosissa ja faskiahoidon validointi

Eläinlääkäri  Vibeke Sødring Elbrønd havaitsi ruumiinavausten avulla, että hevosella on samanlaiset tukikudosten verkostot, mitkä Tom Myers löysy ihmisistä. 

Hevonen on nelijalkainen, mistä syystä faskialinjat ovat ”vain” 90% samanlaiset kuin ihmisillä. Vibeken tutkimus esiteltiin Fascia Research Congressissa syyskuussa 2015. 

Faskiahoidon validointi

Hypoteesinsa haastamiseksi tohtori Elbrønd käytti Atlasbalansin faskiahoitolaitteita kuuteen hevoseen. 

Swedish Fascia Vibes validoitiin toimivaksi tavaksi vähentää jännitystä ja parantaa verenkiertoa.

Lista tutkimuksista

 

 • Linkki selkäkivun ja lannerangan faskian välillä – Wilke et al 2017
 • Uusien hermopäätteiden löytäminen  – Rein et al 2014
 • Yhteenveto tutkimuksesta, joka havainnoi alaselän kipuja, faskiaa ja tulehduksia – Mense et al 2015
 • Yhteys piiskaniskuvammojen ja lihaksiston sekä kudosten tulehtumisen välillä – Linnman et al 2011

Suositeltuja luentoja ja videoita

Matka ihon alle – tältä näyttää elävä faskia!

Tohtori Jean Claude Guimberteau ottaa meidät mukaan kiehtovalle matkalle ihon alle. Hän kuvaa elävää faskiaa pienteni videokameroiden avulla. Aikaisemmin olemme nähneet faskiaa lähinnä kuolleiden eläinten ja ihmisten ruumiinavauksissa, joten Guimberteaun video auttaa meitä ymmärtämään, miten elävä kudos toimii, ja kuinka monimutkainen ja nerokas kehomme oikeasti on.

Venyttely, tukikudokset, krooniset kivut ja syöpä

Tohtori Helene Langevin on Osher Center for Integrative Medicine at Harvard Medical Schoolin johtaja.

Tässä videossa Osher kertoo kudosten tärkeydestä keholle, ja miten faskia vaikuttaa immuunijärjestelmään. Hän kertoo uusista havainnoista, jotka liittyvät venyttelyn positiivisiin vaikutuksiin tulehduksissa, ja kuinka ne linkittyvät kroonisiin kipuihin ja syöpään.

Mitä Swedish Fascia Vibes -hoidon aikana tapahtuu?

Swedish Fascia Vibes ja tulehdukset

Faskian hoitaminen Atlasbalansin laitteilla on innovatiivinen tapa hoitaa tukikudoksia ja lihasjännitteitä sekä vähentää tulehduksia ja parantaa liikkuvuutta.

Tutkimustulokset yli 200 terapeutilta Suomessa, Ruotsissa, EU:ssa ja USA:ssa osoittavat, että tulehdusten aiheuttamat oireet helpottuvat tai katoavat kokonaan.

Monet hoidetut kertovat selkä- ja niskakipujen parantuneen. Hevosten hoitaminen on johtanut nopeampaan juoksiin, korkeampiin hyppyihin sekä pitkällä aikavälillä vammojen vähenemiseen.

Hoito aaltoliikkeillä ja värinällä

HERMOSOLUT TUKIKUDOKSISSA:

Tukikudoksissa on kuusi kertaa enemmän hermosoluja kuin esimerkiksi lihaksissa. Hermosoluja on niin kivun havaitsemiseen kuin asennon havaitsemiseen. Näihin hermosoluihin voi vaikuttaa värähtelevällä liikkeellä, mikä selittää laitteemme aiheuttaman kivun lievityksen sekä parantuneen elastisuuden kudoksissa. (1)

TUKIKUDOKSET KULJETTAVAT NESTEITÄ:

Saksalainen tutkija todisti, että ihmiskeho kuljettaa 15 litraa vettä 48 tunnissa, mikä on verrattain suuri määrä verrattuna esimerkiksi verenkiertoon tai imusuonistoon. (2)

Monet tutkimukset todistavat, että manuaalinen terapia liikuttaa vettä kudoksissa. Monissa kokeissa on myös todistettu, että manuaalinen terapia ei ole kudosten työstämistä, vaan kehon veden liikkuvuuden parantamista. (3, 4) Sama raportti näyttää, että staattiset värähtelyt voivat parantaa nesteiden kiertoa kehossa 3-12 kertaisesti riippuen värähtelyn taajuudesta.

Kuvasimme laitteen vaikutusta vedessä:

Lähteet

(1) Fascial plasticity – a new neurobiological explanation- Part 1 (Shleip 2002), (2) Looking in particular at flow of fluid through that tissue (Reed 2011), (3) Mathematical Analysis of the Flow of Hyaluronic Acid Around Fascia During (Roma et al 2013), (4) A theoretical framework for the role of fascia in manual therapy (Simmonds et al 2010)

Haluatko tietää lisää faskiasta?

Jos haluat tietää lisää faskiasta ja sen merkityksestä terveyteen, olemme koonneet lisää tietoa kotisivuillemme.